Tahi 6042 – nhẫn nữ đá beryl

Mô tả sản phẩm

chúng tôi nhận được yêu cầu từ chị Dung ở Đồng Nai

chị đã làm rất nhiều sản phẩm

lần này chị muốn làm nhẫn nữ tặng con gái

chị chọn viên beryl chữ nhật

thông số thiết kế như sau

anh chị chờ đón

Tahi 6042 – nhẫn nữ đá beryl

 
`