Mặt dây rồng vàng quấn – Tahi 6216

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi nhận được yêu cầu từ anh Huy ở Hải Dương. Lần trước anh đã làm mặt dây này bên chúng tôi.

Lần này anh muốn nâng cấp mặt dây theo mẫu sau.

Anh chị chờ đón sản phẩm

Viên đá chủ được chúng tôi gia công lại để làm mặt dây.

Anh chị chờ đón thiết kế.

Anh chị chờ đón sản phẩm

Mặt dây rồng vàng quấn – Tahi 6216

 

`