Nhẫn nữ kim cương 4.5 ly – Tahi 6229

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi nhận được yêu cầu từ anh Khương làm bất động sản ở Hà Nội. Lần trước anh đã làm chiếc nhẫn nữ bên chúng tôi.

Lần này anh muốn nâng cấp chiếc lên chiếc nhẫn sử dụng đá kim cương to hơn. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho anh.

 

Chúng tôi đã lựa chọn và được sự đồng ý từ anh Khương.

Thông tin thiết kế

Anh chị chờ đón sản phẩm

Thiết kế sản phẩm

Anh chị chờ đón sản phẩm

Chúng tôi làm thêm bản thiết kế với đá tấm kim cương 1.5 mm

zzzzz

Nhẫn nữ kim cương 4.5 ly – Tahi 6229

 

`